Doneren

Een sociaal platform vraagt vanzelfsprekend de nodige kosten. Gezien onze identiteit is het vinden van sponsoren best ingewikkeld.


We proberen Kwebler zo veel mogelijk in te richten en te optimaliseren om op deze manier de kosten zoveel mogelijk drukken. Om de continuteit van Kwebler te waarborgen kan het helaas niet volledig kosteloos worden aangeboden.


Mogen wij u als achterban daarom om uw hulp vragen zodat we dit speciale initiatief draaiende kunnen houden in onze tijd?


U kunt ons helpen door het doen van een (kleine) donatie. Uw donatie wordt uitsluitend gebruikt voor het continueren van de bereikbaarheid en minimaal wekelijks te updaten naar de nieuwste beveiligingseissen en mogelijk verbeteringen doorvoeren Kwebler.


De verdeling van de binnengekomen giften kunt u te allen tijden opvragen bij de beheerder. Deze zullen dan geanonimiseerd worden verstrekt.


Uw kunt een bedrag overmaken naar NL08RABO3318726095 (J.J. Hofman) en als beschrijving Gift Kwebler donatie.


Daarbij vinden we het altijd leuk om ideen en tips te ontvangen om het zo een platform van ons allemaal te maken. Dan bekijken we binnen ons team hoe we dit mogelijk vorm kunnen geven en implementeren in Kwebler. Vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar: [email protected].